ค่าความดันปกติ ในแต่ละช่วงวัย เป็นอย่างไร

การมีความดันโลหิตสูงหรือต่ำจนเกินไป อาจนำไปสู่ความเสียหายต่ออวัยวะต่างๆภายในร่างกายได้ ดังนั้นจึงควรดูแลร่างกายของตนเองให้มีความแข็งแรง และให้ตรวจเช็คความดันหิตโดยการวัดความดันว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นปกติหรือไม่

การวัดความดันโลหิต คืออะไร?

การวัดความดันโลหิต คือ การวัดการทำงานของหัวใจ และแรงต้านทานบริเวณส่วนปลายของหลอดเลือด สำหรับหน่วยการวัดความดันโลหิตจะเป็นมิลลิเมตรปรอท (mmHg) ซึ่งโดยทั่วไปแล้วหลายคนอาจจะคุ้นเคยว่าค่าความดันปกติโดยเฉลี่ยของคนโดยทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ 120/80 มิลลิเมตรปรอท แต่หากดูเจาะลึกตามช่วงวัยแล้วค่าความดันที่อยู่ในเกณฑ์ปกติก็จะมีความแตกต่างกันออกไป

ค่าความดันปกติของแต่ละช่วงอายุ มีดังนี้

 • ทารก ค่าความดันไม่ควรเกิน 90/60 มิลลิเมตรปรอท
 • อายุ 3-6 ปี ค่าความดันไม่ควรเกิน 110/70 มิลลิเมตรปรอท
 • อายุ 7-17 ปี ค่าความดันไม่ควรเกิน 120/80 มิลลิเมตรปรอท
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป ค่าความดันไม่ควรเกิน 140/90 มิลลิเมตรปรอท
 • อายุ 60 ปีขึ้นไป ค่าความดันไม่ควรเกิน 160/90 มิลลิเมตรปรอท

การวัดความดันโลหิตด้วยตัวเองที่บ้าน ทำอย่างไร?

ผู้ที่ต้องการวัดความดันโลหิตที่บ้านด้วยตัวเอง เพื่อต้องการรู้ถึงระดับความดันโลหิตในแต่ละวัน ควรมีการเตรียมตัวก่อนที่จะวัดความดัน และต้องจัดท่านั่งให้มีความถูกต้อง ซึ่งการวัดความดันที่บ้าน ควรทำอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 7 วัน โดยสามารถทำได้ดังนี้

 • งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ คาเฟอีน งดการสูบบุหรี่ อย่างน้อย 30 นาที ก่อนวัดความดัน
 • วัดความดันโลหิตช่วงเช้า ให้ทำการวัดความดันภายใน 1 ชั่วโมง หลังจากตื่นนอน และหลังจากปัสสาวะ วัดจำนวน 2 ครั้ง โดยเว้นช่วงห่างกันครั้งละ 1 นาที
 • วัดความดันโลหิตก่อนเข้านอน ให้วัดความดันติดกัน 2 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกันครั้งละ 1 นาที
 • ให้นั่งเก้าอี้โดยใช้หลังพิงพนัก เพื่อให้หลังไม่เกร็งจนเกินไป เท้าสองข้างวางราบที่พื้น เพื่อให้รู้สึกถึงความผ่อนคลาย
 • ให้วัดความดันแขนข้างที่ไม่ถนัด หรือแขนข้างที่ความดันโลหิตนั้นสูงกว่า ซึ่งต้องวางแขนให้อยู่ในระดับเดียวกับหัวใจ
 • ขณะที่วัดความดันต้องไม่กำมือ ขยับตัวหรือพูดคุย

การปฏิบัติตัว เพื่อให้ความดันอยู่ในเกณฑ์ปกติ

 • รับประทานอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ และมีความหลากหลาย เลือกรับประทานปลา ผักผลไม้หลากชนิด และธัญพืช
 • น้ำหนักตัวต้องอยู่ในเกณฑ์ปกติ
 • ออกกำลังกายในแต่ละวันอย่างเหมาะสม
 • นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
 • งดการสูบบุหรี่ และเครื่องดื่มที่มีแอลกอออล์
 • ลดการบริโภคอาหารที่มีโซเดียมสูง
 • ลดความเครียดลง ทำตัวสบายๆ หาเวลาทำกิจกรรมที่ผ่อนคลายบ้าง

ไม่ว่าจะเป็นความดันโลหิตสูงหรือต่ำ ก็ส่งผลเสียต่อร่างกายทั้งนั้น สิ่งสำคัญควรดูแลร่างกายให้แข็งแรง เพื่อให้ความดันโลหิตนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นปกติ