เบอร์มงคลตามวันเกิด เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

การใช้โทรศัพท์เพื่อติดต่อกันในเรื่องต่างๆนั้นมีความจำเป็นอย่างมากในยุคปัจจุบัน เพราะช่วยให้ติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ก็มีหลายคนที่มีความเชื่อในเรื่องของเบอร์มงคล ที่เชื่อว่าจะช่วยเสริมดวงวาสนาในด้านต่างๆ

เบอร์มงคลตามวันเกิด คืออะไร?

เบอร์มงคลตามวันเกิด คือ หมายเลขโทรศัพท์ซึ่งมีตัวเลขที่มีความเป็นสิริมงคลของคนที่เกิดในแต่ละวัน ซึ่งมีความเชื่อกันว่าจะส่งผลต่อชีวิตประจำวันของผู้ใช้ โดยจะใช้ศาสตร์ของตัวเลขมาใช้ในการทำนายในเรื่องต่างๆ ได้แก่ การงาน การเงิน ความรัก และสุขภาพ

เบอร์มงคล เลขมงคล ตามวันเกิดในแต่ละวัน

วันอาทิตย์

ตัวเลขที่มีความเป็นมงคล ได้แก่ 2, 4, 5, 6

 • ความรัก เลข 2 ช่วยเสริมเสน่ห์ มีคนอยากเข้าหา, เลข 5 ช่วยให้รักมีความมั่นคง สามารถผ่านอุปสรรคชีวิตคู่ไปได้
 • การงาน เลข 4 สามารถพูดคุย ตกลงกับคู่ค้าในการทำธุรกิจได้เป็นอย่างดี ส่งเสริมในเรื่องของการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี, เลข 5 ช่วยส่งเสริมให้มีสติก่อนที่จะตัดสินใจในเรื่องต่างๆ มีความรอบคอบ ใจเย็น ส่งผลดีในเรื่องของการเป็นผู้นำ
 • การเงิน เลข 6 เสริมโชคลาภ ให้การเงินมั่นคง ส่งผลดีด้านการลงทุน
 • สุขภาพ เลข 4 ทำให้มีเวลามาดูแลสุขภาพมากขึ้น เนื่องจากการทำงานหนักเกินไป, เลข 6 ทำให้ผ่อนคลายความเครียด ที่อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพ

วันจันทร์

ตัวเลขที่มีความเป็นมงคล ได้แก่ 2, 4, 5, 6

 • ความรัก เลข 6 เสริมความร่าเริงสดใส เป็นที่รักใคร่กับผู้ที่ได้พบเจอ
 • การงาน เลข 4 ทำให้ผลของการทำงานออกมาดี, เลข 5 มีคนคอยอุปถัมภ์ด้านการงาน จึงทำงานสำเร็จได้ง่าย
 • การเงิน เลข 2 ทำให้มีสภาพคล่องทางด้านการเงิน มีรายได้เพิ่มเข้ามา, เลข 5 ช่วยให้คิดให้รอบคอบก่อนการใช้เงิน รู้จักเก็บเงินมากขึ้น
 • สุขภาพ เลข 6 ทำให้อยากทำกิจกรรมต่างๆมากขึ้น จึงส่งผลให้ดูสดใส ร่างกายแข็งแรงขึ้น

วันอังคาร

ตัวเลขที่มีความเป็นมงคล ได้แก่ 3, 5, 6, 8

 • ความรัก เลข 6 เสริมความน่ารัก อ่อนหวาน ให้คนรักประทับใจ
 • การงาน เลข 3 ช่วยให้ไหวพริบดี สามารถแก้ปัญหาต่างๆได้ พูดแล้วคนเชื่อถือ, เลข 5 ช่วยให้มีสติในการทำงาน รับฟังเหตุผลของผู้อื่น เสริมด้านการเป็นผู้นำ
 • การเงิน เลข 5 ช่วยให้คิดก่อนที่จะใช้เงินนำไปซื้อสิ่งต่างๆ จึงทำให้มีเงินเก็บมากขึ้น, เลข 8 เสริมการต่อยอดให้เงินที่มีอยู่ ให้มีมากยิ่งขึ้น
 • สุขภาพ เลข 5 ทำให้ดูแลสุขภาพตนเองมากขึ้น

วันพุธ

ตัวเลขที่มีความเป็นมงคล ได้แก่ 2, 4, 5, 6

 • ความรัก เลข 6 ช่วยเสริมความรักให้มีความหวานชื่น คู่รักจะมีความเข้าใจกันมากขึ้น
 • การงาน เลข 4 ทำให้มีไอเดียสร้างสรรค์ผลงาน ส่งผลให้งานที่ทำออกมาดี, เลข 5 ช่วยเสริมให้ความเป็นผู้นำน่าเคารพนับถือ
 • การเงิน เลข 2 มีช่องทางการสร้างรายได้เพิ่ม จึงทำให้มีเงินหมุนเวียนเข้ามาเรื่อยๆ, เลข 6 มีความมั่นคงทางการเงิน ช่วยเสริมการลงทุนด้านต่างๆ
 • สุขภาพ เลข 4 มีเวลาไปออกกำลังกายกับเพื่อนๆมากขึ้น ทำให้จิตใจผ่องใส ร่างกายแข็งแรง

วันพฤหัสบดี

ตัวเลขที่มีความเป็นมงคล ได้แก่ 1, 3, 5, 6, 9

 • ความรัก เลข 6 ช่วยเสริมให้คู่รักมีความหวานชื่นมากยิ่งขึ้น เสริมความโรแมนติก ความมีเสน่ห์
 • การงาน เลข 1 ส่งเสริมด้านอำนาจ ให้มีคนเคารพนับถือ มีคนเมตตาอุปถัมภ์, เลข 3 ช่วยให้การตัดสินใจในการทำงานมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น, เลข 9 การงานมีความก้าวหน้า มีความสามารถในการคิดสิ่งใหม่
 • การเงิน เลข 6 ทำให้รู้จักวางแผนในเรื่องของการใช้จ่าย รู้จักการลงทุนเพื่อให้เงินเพิ่มขึ้น
 • สุขภาพ เลข 3 รู้จักออกกำลังกายมากขึ้น ช่วยเสริมให้ร่างกายแข็งแรง

วันศุกร์

ตัวเลขที่มีความเป็นมงคล ได้แก่ 2, 3, 4, 5, 6

 • ความรัก เลข 2 ทำให้เข้าอกเข้าใจคู่รักได้มากยิ่งขึ้น หันมาใส่ใจดูแลกันมากขึ้น, เลข 4 เสริมให้พูดจามีเสน่ห์ ช่วยให้ผู้คนรักใคร่
 • การงาน เลข 3 ทำให้จัดการงานต่างๆได้อย่างรวดเร็ว งานไม่คั่งค้าง, เลข 5 ทำให้คิดวิเคราะห์เรื่องงานได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้ดูเป็นคนที่น่าเชื่อถือ
 • การเงิน เลข 5 ช่วยให้คิดก่อนใช้เงิน ทำให้เก็บเงินได้มากขึ้น
 • สุขภาพ เลข 3 ทำให้อยากเคลื่อนไหวร่างกายโดยการทำกิจกรรมต่างๆมากขึ้น จึงเป็นการออกกำลังกายไปในตัว

วันเสาร์

ตัวเลขที่มีความเป็นมงคล ได้แก่ 1, 4, 8, 9

 • ความรัก เลข 8 ช่วยส่งเสริมให้มีความอ่อนโยน มีเสน่ห์ต่อคนรอบข้าง น่าคบหามากขึ้น
 • การงาน เลข 1 ช่วยเสริมความมีไหวพริบ ฉลาด และเสริมในด้านความเป็นผู้นำให้เป็นที่น่าเคารพ, เลข 8 เสริมการขยายกิจการ ธุรกิจประสบความสำเร็จ, เลข 9 ช่วยให้มีความคิดสร้างสรรค์ เสริมความสามารถในด้านการงานให้มีมากขึ้น
 • การเงิน เลข 4 ทำให้พัฒนาธุรกิจที่มีอยู่ให้มีกำไรมากยิ่งขึ้น, เลข 8 ทำให้การลงทุนในด้านต่างๆมีความเจริญรุ่งเรือง
 • สุขภาพ เลข 8 ทำให้สมองมีความปลอดโปร่ง ลดความเครียด คิดแต่สิ่งดีๆมากขึ้น

สำหรับความเชื่อในเรื่องศาสตร์ของตัวเลขอย่างเบอร์มงคลนี้ เป็นความเชื่อส่วนบุคคล หากได้เบอร์ที่เป็นมงคลมาใช้งานแล้วมีความก้าวหน้าในชีวิตก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี และการที่จะทำให้ชีวิตดีขึ้นก็ต้องประกอบไปด้วยความขยัน และรู้จักหารายได้หลายช่องทางด้วย