แนะนำเตรียมตัวอย่างไรก่อนไปเที่ยวจีน

สำหรับใครที่มีแผนจะไปท่องเที่ยวประเทศจีน ทางสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดทำข้อแนะนำและชุดข้อมูล “ข้อควรรู้” สำหรับชาวไทย เรามาดูกันว่าต้องเตรียมตัวอย่างไรถ้าอยากไปเที่ยวจีน

เตรียมตัวก่อนไปจีน 

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของไทยสามารถเดินทางเข้าจีนเพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ และติดต่อธุรกิจ ได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า โดยมีระยะเวลาพำนักครั้งละไม่เกิน 30 วัน และระยะเวลารวมกันไม่เกิน 90 วัน ภายในช่วง 180 วัน (6 เดือน) 

เตรียมพร้อมก่อนออกเดินทาง 

1.หนังสือเดินควรมีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ในวันเดินทาง 

2.เช็คสภาพอากาศในเมืองที่จะไป 

3.เตรียมยาประจำตัวและยาสามัญ (ห้ามนำยาที่มีส่วนประกอบของกัญชาและสิ่งเสพติดต่างๆเข้าจีน) 

4.ควรซื้อประกันภัยสำหรับการเดินทางต่างประเทศ 

เตรียมพร้อมสำหรับการจ่ายเงิน 

1.Digital Wallet รูปแบบการชำระเงินที่ได้รับความนิยมในจีนมากกว่าการใช้จ่ายด้วยเงินสด  

2.การซื้อสินค้า และบริการสามารถสแกนจ่ายด้วย WeChat Pay หรือ Alipay ได้ 

3.สามารถใช้งานฟีเจอร์ Alipay Tour Pass ในแอพ Alipay เพื่อผูกกับบัตรเครดิตไทย ไว้ใช้จับจ่ายซื้อของได้  

4.ควรพกเงินสดติดตัวจำนวนหนึ่งเพื่อไว้ใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน  

เตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางในจีน 

1.การเดินทางโดยระบบขนส่งมวลชนในประเทศจีน สะดวกสบาย โดยเฉพาะเมืองใหญ่ 

2.นักท่องเที่ยวสามารถเรียกรถแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชัน DIDI และสามารถซื้อบัตรโดยสารรถไฟใต้ดิน Metro Card ได้ที่เคาน์เตอร์ตามสถานีต่างๆ 

เตรียมพร้อมสำหรับการติดต่อสื่อสาร 

1.Application และ Platform บางอย่างไม่สามารถใช้งานในจีน เช่น Instagram, Facebook, LINE, Google และ You tube 

2.แนะนำให้เปิดบริการโรมมิ่ง จากเครือข่ายโทรศัพท์ หรือซื้อซิมเฉพาะใช้งานในต่างประเทศ  

3.การใช้งานระบบ VPN ขัดต่อกฎหมายจีน 

  1. แนะนำโหลด Applications ไว้ในโทรศัพท์มือถือ

สำหรับแปลภาษา เช่น Daxiang, Google Translate, Pleco, Baidu Translate 

สำหรับการเดินทาง เช่น  Baidu Map (ใช้เรียกรถ), Apple Map (ดูแผนที่) 

สำหรับการจ่ายเงิน เช่น Alipay, Wechat (ต้องมีบัญชีธนาคารจีน) 

  1. เบอร์ติดต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

เว็บไซต์ thaiembbeij.org 

สอบถามข้อมูล โทร (+86-10)8531-8767 ในวันและเวลาทำการ 

กรณีเหตุฉุกเฉิน โทร (+86) 157-2731-2531 

เตรียมพร้อมสำหรับการเข้าพัก 

1.นักท่องเที่ยวที่ไม่ได้พักในโรงแรม ต้องมีหนังสือเชิญจากญาติ/เพื่อนในจีน และต้องไปติดต่อลงทะเบียนที่พักที่สถานีตำรวจใกล้บ้าน (ในจีน) ภายใน 24 ชั่วโมง 

2.สำหรับนักท่องเที่ยวที่พักโรงแรม สามารถลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่โรงแรมโดยไม่ต้องไปลงทะเบียนกับสถานีตำรวจ 

เมื่อไม่ต้องขอวีซ่าแล้วการเดินทางเข้าประเทศจีนก็ง่ายขึ้น ยิ่งได้ข้อมูลแนะนำจากสถานทูต ยิ่งจะทำให้การท่องเที่ยวในจีนราบรื่นขึ้นอย่างแน่นอน ขอเพิ่มเติ่มอีกหนึ่งทริคดีๆคือให้ถ่ายรูปหน้าข้อมูลหนังสือเดินทางและหน้าที่มีตราประทับเข้าประเทศจีนไว้ในมือถือหรือถ่ายสำเนาติดตัวไว้ หากเอกสารหายจะได้นำมาโชว์เจ้าหน้าที่ได้