โดรนพ่นยา คืออะไร มีหลักการทำงาน และข้อดี ข้อเสียอย่างไร

อีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ได้เข้ามามีบทบาทต่อการเกษตรนั่นก็คือ โดรนพ่นยา เนื่องจากสามารถที่จะช่วยประหยัดเวลาในการฉีดพ่นปุ่ยหรือฉีดยากําจัดศัตรูพืชได้ในระยะเวลาที่รวดเร็วยิ่งขึ้น

โดรนพ่นยา คืออะไร?

โดรนพ่นยา คือ โดรนที่นำมาใช้ประโยชน์ในการฉีดพ่นปุ๋ยหรือสารเคมีที่แปลงการเกษตร ซึ่งปัจจุบันโดรนชนิดนี้ก็ได้ถูกนำมาใช้ทั่วโลก เนื่องจากการสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้แรงงานคนมากในการทำงาน

โดรนพ่นยามีหลักการทำงานอย่างไร

สำหรับหลักการทำงานของโดรนพ่นยานั้น เมื่อโดรนบินไปฉีดพ่นน้ำยาที่แปลงการเกษตรจนน้ำยาหมดแล้ว ก็จะต้องเติมน้ำยาลงไปใหม่ ซึ่งจะต้องทำแบบนี้จนกว่าจะฉีดพ่นครบทุกแปลง

โดรนพ่นยาสามารถบินได้กี่นาที

ระยะเวลาที่โดรนขึ้นบินได้นั้นจะขึ้นอยู่กับรุ่นต่างๆที่ผลิตออกมา อย่างบางรุ่นก็สามารถที่จะบินได้ 15-20 นาที โดยจะขึ้นบินฉีดพ่นได้ 2 ถัง ต่อการใช้งานแบตเตอรี่ 1 ชุด

โดรนพ่นยาใช้น้ำกี่ลิตรต่อ 1 ไร่

โดยทั่วไปแล้วพื้นที่ 1 ไร่ จะใช้น้ำประมาณ 3-5 ลิตร ถ้าโดรนมีถังที่สามารถบรรจุน้ำได้ 15 ลิตร นั่นหมายถึงโดรนจะสามารถพ่นยาได้พื้นที่ 3 ไร่

ข้อดีและข้อเสียของการใช้โดรนพ่นยา

ข้อดี

โดยทั่วไปแล้วการใช้แรงงานคนให้หว่านปุ๋ยและฉีดพ่นยากำจัดศัตรูพืชในแปลงนาข้าว จะใช้เวลาในส่วนนี้หลายชั่วโมง และจะต้องเหยียบย่ำแปลงนาข้าวเพื่อให้ฉีดพ่นยาและหว่านปุ๋ยได้อย่างทั่วถึง ซึ่งอาจทำให้ต้นข้าวได้รับความเสียหายได้ การใช้แรงงานคนยังเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจากการฉีดพ่นสารเคมี การใช้โดรนมาฉีดพ่นยาจะทำให้มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าใช้แรงงานคน ช่วยลดเวลาในการทำงานลงได้ และใช้คนงานในการควบคุมน้อย จึงเป็นการแก้ปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนแรงงานคนได้

ข้อเสีย

เมื่อเทียบกับค่าจ้างในการใช้แรงงานคน การใช้โดรนพ่นยาจะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง ผู้ใช้จะต้องเรียนรู้ระบบในการใช้งานที่ค่อนข้างมีความซับซ้อน ค่าแบตเตอรี่ที่ใช้สำหรับโดรนซึ่งมีราคาสูง นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงที่เครื่องยนต์อาจเกิดปัญหา แบตเตอรี่เสื่อม อุปกรณ์เกิดการขัดข้อง รวมถึงการเกิดอบัติเหตุต่างๆ เช่น เครื่องตกเนื่องจากการบินชนต้นไม้ เป็นต้น

ในด้านการเกษตรนั้น หากรู้จักที่จะนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนา เพื่อเพิ่มผลผลิต  หรือให้การทำงานในแต่ละส่วนนั้นมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี เช่น การใช้โดรนฉีดพ่นยา ที่ช่วยให้การทำงานมีความรวดเร็ว หรือการใช้เครื่องจักรกลด้านการเกษตรอื่นๆเข้ามาช่วยงาน เนื่องจากจะเป็นการช่วยยกระดับให้กับวงการเกษตรมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น