โฉนดที่ดินหาย ควรทำอะไรเป็นลำดับแรก

โฉนดที่ดิน เป็นเอกสารที่ออกให้จากทางราชการ ถือว่าเป็นเอกสารที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะฉะนั้นเมื่อรู้ตัวว่าโฉนดที่ดินหายให้ควรรีบไปแจ้งความก่อนเป็นอันดับแรก ซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยว่าพอแจ้งความเสร็จ จะทำเรื่องของโฉนดที่ดินใหม่ได้เลยหรือไม่ และต้องมีขั้นตอน รวมไปถึงเตรียมเอกสารอะไรบ้าง เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาบอกขั้นตอนกับสิ่งที่ควรทำเป็นอันดับแรกๆ รวมไปถึงการเตรียมเอกสารในการทำเรื่องขอโฉนดที่ดินใหม่ เพราะการเตรียมตัวให้พร้อมจะทำให้การดำเนินการต่างๆ เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น

เมื่อรู้ว่าโฉนดที่ดินหายควรทำอย่างไร

  • แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่พนักงานท้องถิ่น เพื่อทำการลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐาน เพื่อแสดงเจตนาบริสุทธิ์ เพื่อที่จะได้นำใบแจ้งความไปทำเรื่องของออกโฉนดใหม่ ไม่ได้มีเจตนาอื่นแอบแฝง เช่น ไม่ได้นำโฉนดไปจำนอง ขาย หรือแลกเปลี่ยน เพราะถ้าหากมีปัญหาตามมา บันทึกประจำวันจะเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีนั่นเอง
  • นำบันทึกประจำวันที่ได้มาจากสถานีตำรวจ ให้นำมาติดต่อกับสำนักงานที่ดินเพื่อทำเรื่องของออกโฉนดใหม่ ส่วนนี้จำเป็นต้องมีใบบันทึกประจำวันที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพราะถ้าหากเวลาต่อมาถูกสืบสวน หรือมีคดีความเกี่ยวกับการทุจริตเกิดขึ้น สิ่งเหล่านี้จะเป็นหลักฐานให้นำไปสู่คดีทางอาญาได้
  • การร้องรโฉนดใหม่จำต้องมีพยานรับรองด้วยกัน 2 คน โดยที่พยานทั้ง 2 คนจะต้องเอาบัตรประชาชนตัวจริงไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่พนักงานที่สำนักงานที่ดิน เพื่อเป็นการแสดงตัวจน

หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะให้กรอกเอกสารต่างๆ โดยต้องลงลายมือชื่อต่อเจ้าพนักงาน เพื่อเป็นสิ่งรองรับต่อเจ้าของที่ดินว่า โฉนดที่ดีใหม่ที่ทำเรื่องร้องขอเป็นเรื่องจริง โดยถ้าหากต่อมาที่ดินผืนนั้นมีปัญหาเกิดขึ้นมา พยานทั้ง 2 ก็จะต้องเป็นพยานหลักในชั้นศาลด้วย

เอกสาร และหลักฐานที่จำเป็น เพื่อขอออกโฉนดใหม่ หรือใบแทน

เอกสารเป็นเรื่องที่ซับซ้อน เพราะถ้าหากเตรียมไปไม่พร้อม หรือเตรียมไปไม่พอ และเตรียมไปไม่ถูก ก็อาจจะทำให้เสียเวลาไปฟรีๆ ทั้งวัน เพราะฉะนั้นการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเสมอ จึงเป็นเรื่องที่ดี และมีความสำคัญอย่างมาก โดยที่ เอกสาร และหลักฐานที่จำเป็น เพื่อขอออกโฉนดใหม่ หรือใบแทน จะมีดังต่อไปนี้

  • บัตรประจำตัวผู้ขอ
  • ทะเบียนบ้าน
  • พยานพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) อย่างน้อย 2 คน
  • ใบแจ้งความหรือบันทึกประจำวัน

ทั้งนี้โฉนดที่ดินใหม่ หรือใบแทน จะต้องมีการประทับตราบนเอกสารว่า ใบแทน เพื่อเป็นการแจ้งให้ทราบว่าเอกสารฉบันนี้ สามารถนำมาใช้ทดแทน ที่จะมีความสำคัญแทนโฉนดที่ดินฉบับจริงได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยน เอกสารฉบับดังกล่าวก็จะมีผลทางกฎหมายได้ต่างฉบับจริงเลยนั่นเอง