เครื่องกรองน้ำ ระบบกรองน้ำดื่ม มีแบบไหนบ้าง

เครื่องกรองน้ำนั้นเป็นที่นิยมใช้ในครัวเรือน สถานศึกษา สำนักงาน ร้านค้า และโรงแรม ซึ่งระบบเครื่องกรองน้ำมีอยู่ด้วยกันหลายแบบ โดยสามารถอ่านได้จากบทความนี้

เครื่องกรองน้ำระบบต่างๆ มีดังนี้

เครื่องกรองน้ำระบบ UF (Ultra Filtration System)

เครื่องกรองน้ำระบบนี้ภายในไส้กรองจะมีเส้นใยสังเคราะห์ขนาดเล็กหลายพันเส้น ที่เส้นใยจะมีรูพรุนขนาดเล็กประมาณ 0.01 ไมครอน สำหรับกรองเพื่อให้ได้น้ำสะอาด สามารถที่จะดักจับตะกอน สิ่งสกปรก หรือสิ่งแปลกปลอมได้เป็นอย่างดี โดยจะไม่เกิดของเสียจากระบบกรองน้ำ เครื่องกรองน้ำระบบ UF สามารถที่จะเปลี่ยนไส้กรองด้วยตัวเองได้ง่ายๆ นอกจากนี้ยังไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการดูแลอีกด้วย

เครื่องกรองน้ำระบบ MF (Micro Filtration System)

เครื่องกรองน้ำระบบ MF มีความละเอียดในการกรองน้ำสูงสุดที่ 0.1 ไมครอน ด้วยความละเอียดขนาดนี้ จึงสามารถกรองเชื้อแบคทีเรีย ฝุ่น ทราย และสารแขวนลอยที่ปนมากับน้ำดิบได้ จึงทำให้ได้น้ำที่เหมาะสำหรับการอุปโภคและบริโภค

เครื่องกรองน้ำระบบ UV (Ultra Violet System)

เป็นเครื่องกรองน้ำที่กรองน้ำได้สะอาดในระดับหนึ่ง เหมาะกับการใช้ที่สำนักงานหรือใช้ในครัวเรือนทั่วไป โดยจะใช้แสงยูวีกรองสิ่งสกปรกและเชื้อโรคที่อยู่ในน้ำ น้ำที่ถูกกรองจะยังเหลือแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายอยู่ เครื่องกรองน้ำระบบนี้สามารถที่จะเปลี่ยนไส้กรองและทำความสะอาดได้ง่าย

เครื่องกรองน้ำระบบ RO (Reverse Osmosis System)

เป็นระบบกรองน้ำแบบออสโมซิสย้อนกลับโดยการใช้เยื่อเมมเบรนเพื่อกรองน้ำ สำหรับเยื่อเมมเบรนนั้นทำมาจากใยสังเคราะห์เซลลูโลส มีความละเอียด 0.0001 ไมครอน จึงทำให้สารละลายต่างๆที่ปนเปื้อนมากับน้ำ ไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรีย ยาฆ่าแมลง โลหะหนัก ผงซักฟอก และไวรัส ไม่สามารถที่จะผ่านเยื่อกรองนี้ไปได้ จึงเหลือไว้เพียงน้ำบริสุทธิ์

เครื่องกรองน้ำ มีประโยชน์อย่างไร

ช่วยกำจัดเชื้อโรค แบคทีเรีย โลหะหนัก ตะกั่ว สนิมเหล็ก และสารปนเปื้อนต่างๆ ให้ออกไปจากน้ำดื่ม เหลือไว้เพียงน้ำสะอาดเพื่อใช้สำหรับอุปโภคและบริโภค นอกจากนี้เครื่องกรองน้ำบางรุ่นยังมีระบบปรับปรุงรสชาติของน้ำให้ดีขึ้น

การเลือกเครื่องกรองน้ำ

  • พิจารณาสภาพน้ำที่นำมากรอง เพื่อที่จะเลือกเครื่องกรองน้ำให้เหมาะสมกับสภาพน้ำ โดยแต่ละพื้นที่มีแหล่งน้ำ หรือมีน้ำที่นำมากรองต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นน้ำบาดาล น้ำประปา หรือน้ำฝน เช่น หากใช้น้ำบาดาล ก็จะมีสิ่งปนเปื้อนเยอะ จึงควรเลือกเครื่องกรองน้ำที่มีประสิทธิภาพสูง
  • เลือกจากประเภท เครื่องกรองน้ำมีหลายประเภทดังที่ได้กล่าวไป ดังนั้นจึงควรเลือกให้เหมาะสมกับความต้องการ
  • เลือกจากขนาด หากมีสมาชิกในครอบครัวไม่มาก ก็ให้เลือกใช้เครื่องกรองน้ำขนาดเล็ก ไปจนถึงขนาดกลาง หากเป็นครอบครัวขนาดใหญ่ ก็ให้เลือกเครื่องกรองน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งจะผลิตน้ำสะอาดได้มากกว่า

ได้รู้ถึงเครื่องกรองน้ำในแบบต่างๆแล้ว ก็สามารถใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาสำหรับการนำมาใช้งานในครัวเรือนได้ ทั้งนี้ก็ควรเลือกเครื่องกรองน้ำที่มีขนาดเหมาะสมกับสมาชิกภายในครอบครัวด้วย